Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Pagrindinės mokyklos nuostatai 2022 m. 2023-03-10 19:18:08 61.02 KB
Tvarkų aprašai
Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarka 2022 m. 2023-04-05 13:25:51 42 KB
Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2022 m. 2023-04-05 13:26:04 35.08 KB
Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2022 m. 2023-04-05 13:26:19 452 KB
Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-04-05 13:26:30 39.5 KB
Kauno rajono savivaldybės trumpalaikės turto nuomos tvarkos aprašas 2022 m. 2023-04-05 13:25:07 2.65 MB
Nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-04-05 13:25:07 215.74 KB
Lankomumo tvarka 2023-04-05 13:25:07 237.82 KB
Patyčių prevencijos tvarka 2023-04-05 13:25:07 478.07 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-04-05 13:25:07 21.9 KB
Mokinių asmeninės pažangos įsivertinimo tvarka 2023-04-05 13:25:07 1.91 MB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-04-05 13:25:07 52.71 KB
MOKINIŲ IR DARBUOTOJŲ NEFINANSINIO SKATINIMO TVARKA 54.5 KB
MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ, EKSKURSIJŲ (IŠVYKŲ) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 22.3 KB
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-05-16 09:33:37 39.33 KB
VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS 38.48 KB
Taisyklės
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023 m. 2023-03-10 19:28:14 140.68 KB
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023 m. 2023-03-10 19:43:02 161.38 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2018 m. 18.72 KB
Priėmimas į mokyklą
Mokinių priėmimo į Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinę mokyklą tvarkos aprašas 2020 m. 2023-03-21 12:19:07 31.28 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 2024-01-08 08:07:28 34.5 KB
Pareigybių aprašymai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2023-10-12 15:28:35 71.66 KB
Ekstremalių situacijų valdymo planas 2022 m. 2023-03-20 17:05:11 4.29 MB
2023–2025 M. STRATEGINIS PLANAS 2023-04-06 10:42:01 46.95 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
2023 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-01 14:35:24 1.18 MB
2022 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-23 14:30:16 3.86 MB
2021 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-23 14:30:16 3.43 MB
2020 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-23 14:30:16 6.58 MB
2019 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-23 14:30:16 3.15 MB
2018 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-23 14:30:16 0.97 MB
2017 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-23 14:30:16 7.65 MB
2016 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-23 14:30:16 336.39 KB
2015 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-23 14:30:16 318.11 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 1.41 MB
2023 m.
2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 1.32 MB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023-06-30 duomenis 957.13 KB
2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2.33 MB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis 13.13 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-23 12:51:51 15.22 MB
2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-23 12:51:51 1.29 MB
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-23 12:51:52 1.24 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:18:23 12.29 MB
2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:18:31 1.9 MB
2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:18:41 0.96 MB
2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:18:51 863.43 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:16:18 3.34 MB
2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:16:19 1.02 MB
2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:16:19 1.02 MB
2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:16:19 956.44 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:16:28 5.72 MB
2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:16:28 0.99 MB
2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:16:28 11.86 MB
2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:16:28 11.5 MB
2018 m.
2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:16:39 6.47 MB
2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:16:39 11.02 MB
2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:16:39 8.44 MB
2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:16:39 3.95 MB
2017 m.
2017 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:16:50 2.6 MB
2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:16:50 3.65 MB
2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:16:50 3.39 MB
2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:16:50 341 KB
2016 m.
2016 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:16:59 317.82 KB
2016 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:16:59 239.64 KB
2015 m.
2015 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:17:07 4.73 MB
2015 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:17:07 90.69 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 2024-05-15 07:59:54 1.07 MB
2023 m.
2023 m. I ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 1.46 MB
2023 m. II ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 1.14 MB
2023 m. III ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 1.16 MB
2023 m. IV ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 1.58 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 2023-03-23 12:28:40 1.63 MB
2022 m. III ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 2023-03-23 12:28:40 2.74 MB
2022 m. II ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 2023-03-23 12:28:40 1.32 MB
2022 m. I ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 2023-03-23 12:28:40 1.34 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:20:04 1.6 MB
2021 m. III ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:20:04 1.89 MB
2021 m. II ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:20:04 807.12 KB
2021 m. I ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:20:04 454.75 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:20:14 0.98 MB
2020 m. III ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:20:14 641.29 KB
2020 m. II ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:20:14 798.3 KB
2020 m. I ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:20:14 509.78 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:20:25 906.4 KB
2019 m. III ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:20:25 0.98 MB
2018 m.
2018 m. IV ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:20:39 1.84 MB
2018 m. III ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:20:39 2.09 MB
2018 m. II ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:20:39 497.88 KB
2018 m. I ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:20:39 889.66 KB
2017 m.
2017 m. IV ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:20:49 2.61 MB
2017 m. III ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:20:50 4.5 MB
2017 m. II ketv. biudžetinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 15:20:50 5.5 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
15 dienų valgiaraštis PUG ir 1-4 klasių maitinimas 2023-10-17 12:13:55 1.04 MB
15 dienų valgiaraštis 5-10 klasių nemokamo maitinimo 2023-10-17 12:14:18 962.39 KB
Užkandžių asortimentas 2023-03-22 12:24:33 966.77 KB
15 dienų 5d, 6d ir 7 d klasių pavakarių valgiaraštis 2023-10-17 12:15:30 723.44 KB
E-maitinimo instrukcijos
Vartotojo registracija prie sistemos instrukcija 2023-06-15 14:37:28 433.89 KB
Naudojimo instrukcija tėvams 2023-06-15 14:37:28 398.35 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas 2022 m. 2023-02-26 19:54:08 764.54 KB
Įtraukusis ugdymas Atnaujinta Dydis
Kauno rajono savivaldybės pasirengimo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui 2022–2024 metų priemonių planas 2023-03-26 14:42:27 334.14 KB
Įtraukties švietime gairės 2023-03-26 14:40:20 838.51 KB
Įtraukties link 2023-03-26 14:40:20 1.74 MB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
2021-2022 m. m. veiklos įsivertinimo rezultatų pristatymas 2023-03-26 08:40:23 630.57 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-04-05 13:25:07 52.71 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023 m. 2023-03-10 19:28:14 140.68 KB
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023 m. 2023-03-10 19:43:02 161.38 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Mokyklos ugdymo turinio atnaujinimo planas 2022 m. 2023-03-21 11:56:32 24.3 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarka 2022 m. 2023-04-05 13:25:51 42 KB
Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2022 m. 2023-04-05 13:26:04 35.08 KB
Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2022 m. 2023-04-05 13:26:19 452 KB
Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-04-05 13:26:30 39.5 KB
Kiti failai Atnaujinta Dydis
Mokyklos rekvizitai 27 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Konsultacijų grafikas nuo 2023-09-01 2023-09-26 20:10:37 14.23 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Kauno rajono savivaldybės trumpalaikės turto nuomos tvarkos aprašas 2022 m. 2023-04-05 13:25:07 2.65 MB
Atestacijos komisijos sudėtis Atnaujinta Dydis
Atestacijos komisijos sudėtis 2024-01-08 08:14:39 530.6 KB