Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge mokykloje dirba

Jūratė Budreikienė Specialioji pedagogė, logopedė

Darbo vieta: 2-50 kabinete

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.45 – 16.00

11.45 – 12.15

Antradienis

7.45 – 16.00 11.45 – 12.15

Trečiadienis

7.45 – 16.00 11.45 – 12.15

Ketvirtadienis

7.45 – 16.00 11.45 – 12.15
Penktadienis 7.45 – 16.00 11.45 – 12.15

Nijolė Karalienė Specialioji pedagogė, logopedė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

   

Antradienis

8.00-14.00 11.45-12.15

Trečiadienis

   

Ketvirtadienis

8.00-14.00 11.45-12.15
Penktadienis 8.00-14.00 11.45-12.15

Specialiojo pedagogo veiklos kryptys

 • Vertina ugdytinių bendrus ir kalbos raidos ypatumus, nustatyto kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą ugdytiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
 • Bendradarbiauja su pedagogais, ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese.
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines ugdytinių, turinčių specialiųjų poreikių, kalbos, kalbėjimo ar kitų komunikacijos sutrikimų ugdymo programas, jas taiko.
 • Šalina ugdytinių, turinčių specialiųjų poreikių, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Padeda pedagogams pritaikyti ugdytiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos ugdytiniams teikimo klausimais.
 • Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Informuoja mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į ugdytinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Moko ugdytinį namuose, jeigu jam paskirtas mokymas namuose.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45