Nuostatai ir tvarkos

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Pagrindinės mokyklos nuostatai 2022 m. 2023-03-10 19:18:08 61.02 KB
Tvarkų aprašai
Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarka 2022 m. 2023-04-05 13:25:51 42 KB
Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2022 m. 2023-04-05 13:26:04 35.08 KB
Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2022 m. 2023-04-05 13:26:19 452 KB
Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-04-05 13:26:30 39.5 KB
Kauno rajono savivaldybės trumpalaikės turto nuomos tvarkos aprašas 2022 m. 2023-04-05 13:25:07 2.65 MB
Nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-04-05 13:25:07 215.74 KB
Lankomumo tvarka 2023-04-05 13:25:07 237.82 KB
Patyčių prevencijos tvarka 2023-04-05 13:25:07 478.07 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-04-05 13:25:07 21.9 KB
Mokinių asmeninės pažangos įsivertinimo tvarka 2023-04-05 13:25:07 1.91 MB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-04-05 13:25:07 52.71 KB
MOKINIŲ IR DARBUOTOJŲ NEFINANSINIO SKATINIMO TVARKA 54.5 KB
MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ, EKSKURSIJŲ (IŠVYKŲ) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 22.3 KB
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-05-16 09:33:37 39.33 KB
VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS 38.48 KB
Taisyklės
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023 m. 2023-03-10 19:28:14 140.68 KB
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023 m. 2023-03-10 19:43:02 161.38 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2018 m. 18.72 KB
Priėmimas į mokyklą
Mokinių priėmimo į Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinę mokyklą tvarkos aprašas 2020 m. 2023-03-21 12:19:07 31.28 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 2024-01-08 08:07:28 34.5 KB
Pareigybių aprašymai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45