Ugdymo organizavimas

Ugdymo proceso organizavimas (trukmė, formos)

2023-2024 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė
Pradžia Pabaiga Savaičių skaičius Mokymosi dienų skaičius
1-4 09-01 06-07 35 175
5-10 09-01 06-21 37 185

Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

   I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio  26 d.;

   II pusmetis: sausio  29 d. – birželio 7 d. 1–4 klasių mokiniams;

  II pusmetis: sausio 29 d. – birželio 21 d. 5–10 klasių mokiniams.

Moksleiviai visus mokslo metus dirba 5 dienas per savaitę.

Pamokos mokykloje vyksta taip:

Pamoka Laikas
1 pamoka 8.00 – 8.45
2 pamoka 8.55 – 9.40
3 pamoka 9.55 – 10.40
4 pamoka 11.05 – 11.50
5 pamoka 12.15 – 13.00
6 pamoka 13.10 – 13.55
7 pamoka 14.05 – 14.50
8 pamoka 15.00 – 15.45

Mokykloje numatyta viena 25 minučių trukmės pertrauka po 3 pamokų ir 30 minučių trukmės pertrauka po 4 pamokų. Jų metu mokiniams sudaroma galimybė papietauti, aktyviai pajudėti lauke ar sporto salėje, žaisti stalo tenisą ir aktyviuosius žaidimus mokyklos fojė.

Mokinių atostogos 2023–2024 m. m. ugdymo procese skiriamos vadovaujantis 2023–2024 m. m. BUP nurodytu laiku:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2023 m. spalio 30 d. 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) 2023 m. gruodžio 27 d. 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos 2024 m. vasario 19 d. 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) 2024 m. balandžio 2 d. 2024 m. balandžio 5 d.

Ugdymo procesas organizuojamas ne tik Mokykloje, bet ir kitose aplinkose. Taip mokiniams sudaromos sąlygos suprasti supančią aplinką, išbandyti save, mokytis priimti realius sprendimus. Dalyko turinys, ugdomos kompetencijos tiesiogiai siejamos su ne Mokyklos mokymosi aplinka. Šias veiklas mokytojai planuoja ir įrašo ilgalaikiuose planuose.  Organizuojant ugdymo procesą kitose aplinkose pamokų tvarkaraštis lanksčiai keičiamas.

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45